Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetősége:
Hargitai Judit e.v.
e-mail: coach@judithargitai.com
www.judithargitai.com

Az adatkezelés célja és jogalapja:

A weboldal látogatása során a “Kapcsolat” menüpont alatt található Kapcsolatfelvételi űrlapon adhat meg a felhasználó személyes adatokat. Ezek: vezetéknév, keresztnév, telefonszám és e-mail cím. Ezen adatok megadása önkéntes. Célja: a kapcsolatfelvétel kezdeményezése a weboldal látogatója részéről. Ezen adatokat csak és kizárólag arra a célra használom fel, hogy a szolgáltatásom iránt érdeklődő vagy azt igénybe venni kívánó felhasználó megkeresésére, kapcsolatfelvételi kezdeményezésére válaszoljak emailben, vagy telefonon, egyszeri alkalommal, tájékoztatás, időpont-egyeztetés céljából. Ezen személyes adatokat nem tárolom, nem gyűjtöm, nem építek belőle adatbázist és az érintettek hozzájárulása nélkül a későbbiekben nem használom fel semmilyen üzleti, marketing vagy egyéb célra, az érintetteket nem keresem meg további ajánlatokkal, hírlevelet nem működtetek. Harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adom ki a megadott személyes adatokat.

A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban:

A felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatairól, bármikor helyesbítheti azokat és kérheti azok törlését. Törlés kérése esetén a kapcsolatfelvételre irányuló szándékot semmisnek tekintem és a saját felhasználói email fiókomból törlöm a kapcsolatfelvételre vonatkozó megkeresést, illetve az ehhez kapcsolódó levelezést.

A weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött egyéb információk:

Az adatkezelő a weboldal látogatása során semmilyen olyan személyes adatot nem gyűjt a felhasználóról, amely alapján beazonosítható lenne. A weboldal tárhely-szolgáltatója a MikroVPS Kft. (cím: 7150 Bonyhád, Jókai u 3., telefon: +36 30 756 4514, e-mail: support@mikrovps.hu)

Jogérvényesítési lehetőség:

Az adatkezelő mindent elkövet az adatok biztonsága érdekében. Ha mégis problémája vagy panasza merül fel, első körben, kérem, írjon nekem, hogy tisztázhassuk a kérdést, a coach@judithargitai.com email címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettem a személyes adatok védelméhez való jogát, akkor az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szervnél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

© Hargitai Judit, coach - Minden jog fenntartva.

© Hargitai Judit, coach - Minden jog fenntartva.

Create your account