Szenvedélyes kíváncsisággal, felfedező attitűddel áldott meg az ég, és mindig arra törekedtem, hogy változni és változtatni, fejlődni és fejleszteni, kockáztatni és hibáimból tanulni tudó ember legyek.

Vállalva az ismeretlen kihívásait, felnőtt életem indítását, saját családom, szakmai karrierem megalapozását külföldre helyeztem át.

Mit adott nekem a Hollandiában töltött tíz év?

Érett személyiségekkel találkozhattam, akik értően-figyelő, támogató környezetet biztosítottak számomra. Az angol nyelv mellé megtanultam a hollandot, munkám során megismertem más kultúrákból jött embereket, láthattam egy multikulturális, jól működő országot. S főként azt, hogy a szabadság, a bizalom, a szabályok megtartása, a felelősség vállalása, az egyén és a közösség boldogulásának alapja.

Lelkesen, valóságmegvető bátorsággal tértem haza Magyarországra.

Majd jött a felismerés, hogy ami az egyik közösségben nagyszerű és élhető, a másikban úgy tűnik, nem működik. Nem adtam fel. „Átkereteztem” a helyzetemet, inspirációként fogadtam az akadályokat: komoly tanulásba kezdtem, önismereti folyamaton mentem keresztül. Ma már látom, hogy a meglévő valósággal nem elég csak szembe menni. Ahhoz, hogy valami megváltozzék, létre kell hozni egy új modellt az elavult helyére.

Arra törekszem, hogy felkészült, lelkiismeretes fejlesztő szakember legyek. Munkáim során tanítottam fiatalokat, felnőtteket, tartottam kommunikációs/konfliktuskezelési tréningeket, menedzsment-workshopokat, mentoráltam vezetőket, HR szakemberként szervezetek, folyamatok és rendszerek megújításán dolgozom.

Nem töltöttem 20+ évet egy területen, szakmai hátteremet inkább a sokrétűség és a megújulás jellemzi. Ez az én utam.

Hargitai Judit, coach

Coach tréning elvégzése után megszereztem a Nemzetközi Coaching Szövetség (ICF) ACC (Associate Certified Coach) minősítését és csatlakoztam a szövetséghez. Miért érdemes az ICF által minősített coachot választani? Mert az ilyen szakember:

 • akkreditált tréninget végzett
 • elegendő óraszámú coaching tapasztalattal rendelkezik
 • nemzetközi sztenderd szerinti, több lépcsős vizsgát sikerrel letette
 • kompetensen és etikusan támogatja ügyfeleit az ICF irányelvek mentén
 • folyamatos önfejlesztésre kötelezte el magát.

ICF coach finder felületén az elérhetőségem.

Bepillantás a "műhelybe"

"Aki kifelé néz, álmodik. Aki befelé néz, felébred." Carl Gustav Jung

Rájöttem, nem az a fontos, hogy kész koncepcióm legyen a világ dolgairól, hanem az, hogy növekedési folyamatokat sikerüljön beindítani. Ezáltal olyan impulzusokat tudjak adni, amit mások érzékelnek és kibontakoztatnak a saját világukban. Így az egy „műhelyben” dolgozók tapasztalatai a folyamat részévé válnak, és olyan dolgok születnek, amelyeket közösen hozunk létre.

Úgy érzem, a találkozásokban, a kapcsolatokban különleges áramlás hordoz bennünket. Ha átadjuk magunkat ennek a dinamizmusnak, akkor hálával engedjük el a távozókat, és örömmel fogadjuk az érkezőket. Ez vonatkozik a gondolatokra, az emberekre, a meggyőződésekre is.

Hargitai Judit, coach
Mi is tulajdonképpen a coaching? Az ICF definíciója szerint: „az ügyféllel folytatott olyan partneri együttműködés, gondolatébresztő és kreatív folyamat, ami arra inspirálja az ügyfelet, hogy kihozza magából a legtöbbet mind személyes mind szakmai szempontból.”

Carl Gustav Jung (1875–1961) svájci pszichológus, pszichiáter, az analitikus pszichológia megalkotója, a 20. század kiemelkedő alakja. Az archetípusok, a kollektív tudattalan, az anima - animus, az individualizáció, a személyiség-tipológia fogalmai is az ő nevéhez köthetőek. Hatással volt Joseph Cambell-re, aki Az ezerarcú hős (1949) című könyvében a spirális fejlődésmodellt ábrázolja. Jung pszichológiai típusai lelhetők fel az ún. MBTI (Myers–Briggs-típusindikátor) nevű személyiségteszt alapjaiban is.

A jungiánus coaching-eszköztár az ügyfél saját egyéni motívumait, személyes működésének vezérfonalát tudja megvilágítani. „A hős útja”-kártyák hasznos felismeréseket nyújthatnak az egyéni út megtalálásában és megerősíthetnek annak bátorsággal vállalt követésében.
Tapasztalataim alapján, minden vezető másként hiteles. A hitelesség megtalálásához és közvetítéséhez elengedhetetlen a tudatosság és sok önismereti munka. Vezetői coaching során a nyitott, bizalommal teli, őszinte coachee-coach kapcsolat segítheti az ügyfelet abban, hogy az elakadásokból kiléphessen.

   

Milyen a jó, sikeres vezető? Hogy lehet elérni, hogy különböző gondolkodású, habitusú emberek együtt tudjanak működni? Mit tegyünk csapatként és vezetőként, ha kockázatos egy helyzet?

Többek között ezekre a kérdésekre kerestem a választ a Veszprém Arénában szervezett workshopon egy nagyvállalat menedzsmentjével. És hogy miért pont ott? Nos, az élsportban és egy nagyvállalat vezetésében sok hasonló helyzet, megoldandó feladat keletkezik. Nagy László, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes magyar válogatott kézilabdázó és David Davis, a klub edzője osztották meg tapasztalataikat csapatvezetés témában.
Eric Berne, kanadai pszichiáter, Emberi játszmák című könyvét (1964) a szakmának szánta, elméletével a betegségeket és a kórképeket akarta megközelíteni. A tranzakcióanalízis néhány kulcsfogalommal dolgozik. A legfőbb fogalmi kategória a három én-állapot (Szülő, Felnőtt, Gyerek).

Berne könyve a laikusok körében is nagy sikert aratott. Rávilágított arra, hogy akaratlanul, öntudatlanul változnak bennünk a különböző én-állapotaink, rejtett „forgatókönyvek” hajtják cselekvéseinket, furcsa személyközi „játszmákat” kényszerítve ki belőlünk. A változás a belátáson, tudatosságon keresztül jön létre, a játszmák elhárítása ilyen módon történhet meg.
Az asszertivitás olyan ön- és érdekérvényesítő kommunikáció, amelyben a másik fél érdekeit, céljait is figyelembe vesszük. Az asszertivitás lényegében kapcsolati modell, amelynek alapja a nyitottság, az őszinteség. Fontos elsajátítanunk verbálisan és nonverbálisan ezt a készséget, hogy közölni tudjuk saját pozitív és negatív érzelmeinket, gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy felesleges szorongást vagy bűntudatot okoznánk magunknak, vagy megsértenénk mások méltóságát. De nekünk is felelősséget kell vállalnunk gondolatainkért, érzéseinkért és valódi önmagunkért. A viszonyulásnak ez a fajtája gyógyító hatással lehet a munkahelyi és az otthoni kapcsolatokra is.

Kapcsolat

  Szeretettel ajánlom fel tapasztalataimat, szakmai ismereteimet coachot kereső ügyfelek számára.

  Kapcsolatfelvétel után egy 30 perces ingyenes konzultáció keretében megbeszéljük miként tudnálak támogatni.
  Ha mindketten úgy látjuk, elindulhat a közös munka, ami témától függően, 5-10 alkalommal, 60-90 perces személyes vagy online ülésekből áll.
  A díjazás ezek függvényében alakul.

  e-mail: coach@judithargitai.com

  Referenciák

  Hargitai Judit, coach

  Halik Péter, Mérnök tanácsadó

  A vezetőmtől hallottam először a coachingról, aki Juditot ajánlotta.
  Elég reménytelen volt a helyzetem, nem is akartam elmenni, mert úgyse tud változtatni a körülményeken. Nem fogják kirúgni azokat, akikkel nem boldogulok, nem lesz kétszerese a fizetésem, és nem fogja más csinálni helyettem a feladatokat. Körülbelül így lehet leírni, a kezdő állapotot.

  Mindig hálás leszek, hogy mégis elkezdtünk együtt dolgozni és Judit gyökeresen megváltoztatta a szemléletemet, hozzáállásomat. Végtelen türelemmel végig hallgatta a kirohanásaimat az első alkalmakkor, hisz ő már akkor tudta, hogy csak egy végkifejlet lehet.
  Emlékszem, ahogy lassan ráébredtem, hogy nem a környezeten kell változtatni, nem azon kell, amin nem lehet. Magamon a legegyszerűbb.
  Judit minden alkalom végén elmondta, hogy ő csak kérdezett, én jöttem rá, hogy mit kell csinálni. Én állítottam újabb és újabb célokat magam elé. Eufórikus érzés. Jöttek a sikerek, ritkultak a kudarcok.
  Egy év távlatából már ki merem jelenteni, hogy sose leszek a Régi Peti.

  Hogy ajánlanám-e Juditot másoknak!? Kötelező elem a vele való munka a „képzeletbeli cégemnél”.
  Lehet, hogy tényleg „csak” kérdez, de hogy mit és mikor az már szinte művészet!
  Köszönöm!

  Julia Dinges, Értékesítési vezető

  Szívből ajánlom Juditot: empatikus jungiánus coach. A coaching során új felismerésekre tettem szert a korlátozó viselkedésmintáimmal kapcsolatban, és éreztem, hogy megerősödöm az életemben. Felfedeztem a személyiségtípusomat, sokkal jobban megértettem a különböző archetípusokat és azok árnyoldalait.

  Tetszett, hogy Judit soha nem adott kész válaszokat vagy megoldásokat, hanem a megfelelő időben feltett kérdésekkel különböző perspektívákat vázolt fel. Coachként együttérzésével biztonságos teret teremtett számomra az őszinte kommunikációhoz. Meghallgatva és megértve éreztem magam az alkalmak során. Továbbá Judit segített tisztázni a céljaimat és szem előtt tartani azokat a mindennapi élet megpróbáltatásai közepette is. Rugalmas időbeosztással személyes és online coachingot biztosít angol és magyar nyelven egyaránt.

  A Judittal való találkozás átsegített életem legnehezebb időszakán, és nem is lehetnék hálásabb a támogatásáért és útmutatásáért, ami segített átvészelni ezt az időszakot.

  Sefcsik Tamás, Minőségügyi csoportvezető

  Empátia, profizmus, megbízhatóság: ezek a szavak jutnak eszembe először, amikor Juditra, mint coachra gondolok.

  Korábban még nem voltam coachnál, így nem tudtam, mire számíthatok. Sokat segített, hogy az elején megbeszéltük a kereteket és a céljaimat. Az első pillanattól kezdve biztonságban éreztem magam Judit mellett.

  A coaching-folyamat segített az önreflexióm fejlesztésében, és ezen keresztül tudtam javítani a vezetői képességeimet. Rá tudtam világítani néhány olyan alapvető működésre is, amelyeken mind szakmailag, mind emberileg változtatni kellett. Emellett eszközöket is kaptam ahhoz, hogy ezeket a változásokat kis lépésekben elkezdhessem. Judit segített abban, hogy a kérdéseket tágabb kontextusba helyezzem, több önismereti témát is érintettünk, ami önmagában is nagyon hasznos volt, de a konkrét témával kapcsolatos munkát is hatékonyabbá tette.

  A kezdeti célkitűzést sikerült elérni, még akkor is, ha az élet időközben folyamatosan váratlan fordulatokat vett.

  Jól éreztem magam a találkozókon, mindig vártam a következőt. Azzal az érzéssel zártam a folyamatot, hogy szeretném, ha a coaching időről időre az életem része lenne, mert úgy érzem, hogy nagyon hasznos. Jó szívvel ajánlom Juditot coachként azoknak, akik elég bátrak ahhoz, hogy felismerjék, változtatni akarnak és ehhez segítségre van szükségük.

  Takács Tibor, Mérnökségvezető

  Amikor kiderült, hogy lehetőségem lesz Judittal dolgozni, nyitottan bár kicsit szkeptikusan álltam hozzá, magánéleti és szakmai válság kellős közepén. Konfliktusok sora, amit nem tudtam kellően kezelni. Pedig lehet! Nem egyszerű, de lehet! Nincs rá recept, nincs egy olyan csodaszer, ami mindenre megoldás.
  A coaching során alapvetően a mindennapok történéseit feldolgozva haladtunk előre, lépésről lépésre. Ezalatt megismertem számos hasznos, nélkülözhetetlen technikát. De, ami talán a legfontosabb, megismertem saját magamat. Különleges volt számomra, hogy Judit mindig megtalálta a megfelelő kérdést és ezzel vezetett rá a megoldásra. Előttem van az első igazi győzelem, melyet az ő támogatása nélkül nem értem volna el. Nagyon köszönöm Juditnak a bizalmat és kitartást. Szerencsés vagyok, hogy vele dolgozhattam.

  Ha felmerül benned, hogy Judit vajon miben segíthet Neked, segítek! Szinte bármiben.

  Lőrincz Attila, Működésért felelős igazgató

  Juditban tisztelem az őszinteségét, az elhivatottságát. Régóta ismerem, engem sok apró elakadáson sikerült túljuttatnia. Az önismereti témákon és az „Aha” élményeken túl külön köszönet azért, mert sikerült leépítenie azt a falat, amit én építettem magam elé olyan téglákból, mint a „szerintem azt nem lehet”, vagy az „ugyan már, nem gondolom, hogy…”. A falból még van, de már nem kell megmászni, elég csak átlépni rajta.

  Ildikó, Pedagógus

  Judit tapasztalt, tudományosan megalapozott ismeretekkel rendelkező szakember, empatikus hozzáállással. A felmerülő problémákat segít analizálni, ami által világos összkép alakul ki. Ezután a lehetséges megoldások felvázoltatásával az ügyfél segítséget kap a lehető legjobb kimenet eléréséhez. Mély emberszeretete képessé teszi a megértő és építő támogatásra. A Judittal való közös munka távlatokat nyit meg, és reményt nyújt a jövő lehetőségeinek megragadására.

  Márk, Közgazdász

  Judittal életem azon szakaszában kezdtünk közösen dolgozni, amikor egy nehéz döntés előtt álltam. Elégedetlen voltam korábbi munkahelyemmel, váltani akartam, de minden elég bizonytalannak tűnt. A beszélgetéseink során számos kérdés kitisztult, ezáltal bátrabbnak, magabiztosabbnak éreztem magam. Karrierem azóta más irányt vett, munkahelyet váltottam, és képes vagyok saját érdekeimet érvényesíteni.

  Fotókat készítették:

  Hargitai Krisztina, Hargitai Lili, Molnár Adrien

  © Hargitai Judit, coach - Minden jog fenntartva.

  Create your account